Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

flygledare, luftrumsplanering

Description

Code

1349.2

Description

Flygledare (luftrumsplanering) kontrollerar aktiviteter som syftar till att utveckla det europeiska luftrummet till ett kontinuum som är flexibelt och reagerar på förändringar i användarnas behov i luftrummet. De syftar till att optimera nätkapaciteten och förbättra prestandan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: