Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarig för telekommunikationsutrustning

Description

Code

7422.6

Description

Ansvariga för telekommunikationsutrustning reparerar, installerar eller utför underhåll på mobil eller fast radiosändnings-, utsändnings- och mottagningsutrustning samt tvåvägs radiokommunikationssystem (mobil telekommunikation, mobilt bredband, fartyg till land, luftfartyg till land, radioutrustning i bruks- och utryckningsfordon). De inriktar sig även på master, antenner, förstärkare och kontaktdon. De kan testa och analysera nätverkstäckning.

Alternativ beteckning

telekommunikationsutrustningsansvarig

upprätthållare av telekommunikationsutrustning

ansvariga för telekommunikationsutrustning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: