Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

processövervakare, pappersmassa

Description

Code

3139.3

Description

Processövervakare (pappersmassa) hanterar och övervakar maskiner och utrustning för processtyrning för styrning av bearbetning av trä, returpappersmassa, returpapper och andra cellulosamaterial vid framställning av pappersmassa. De förbereder, hanterar och utför underhåll på maskiner, analyserar produktionsresultaten och anpassar processen vid behov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: