Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Creative Director

Description

Code

2431.7

Description

En Creative Director leder det team som ansvarar för reklamskapandet. Han eller hon övervakar hela skapandeprocessen och presenterar teamets designlösningar för kunden.

Alternativ beteckning

CD

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: