Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

chef, rättstjänst

Description

Code

1349.21.1

Description

Chefer (rättstjänst) övervakar den allmänna förvaltningen av ett rättstjänstekontor. De strävar efter att uppnå maximal effektivitet och ändamålsenlighet när de tillhandahåller juridiska tjänster och rådgivning samt samordnar även ett team av specialister med juridisk utbildning. De hanterar olika kundprofiler och anpassar alla tjänster till deras behov.

Alternativ beteckning

chef, juridiskt sekretariat

chefsjurist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: