Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kriminalreporter

Description

Code

2642.1.6

Description

Kriminalreportrar förbereder och skriver artiklar om kriminella händelser för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier. De genomför intervjuer och deltar i domstolsförhandlingar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser