Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dataanalytiker

Description

Code

2511.3

Description

Dataanalytiker importerar, inspekterar, rensar, omvandlar, validerar, värderar och tolkar data med avseende på företagets verksamhetsmål. De ser till att datakällorna och databaserna tillhandahåller enhetliga och tillförlitliga data. Dataanalytiker använder olika algoritmer och it-verktyg utifrån situation och aktuella data. De kan utarbeta rapporter i form av visualiseringar såsom kurvor, diagram och arbetsbord.

Scope note

Excludes people performing managerial, engineering, and programming activities.

Alternativ beteckning

informationsutvärderare

analytiker av data

informationsanalytiker

informationslageranalytiker

informationslagerutvärderare

utvärderare av data

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: