Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, elektromekanik

Description

Code

8212.3.2

Description

Montörer (elektromekanik) läser och tolkar tekniska ritningar, andra ritningar och instruktioner för att montera eller modifiera elektromekanisk utrustning eller elektromekaniska anordningar. De granskar och testar de färdiga enheterna för att garantera bra arbetsskick och överensstämmelse med specifikationer och standarder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser