Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning, folkhälsofrågor

Description

Code

2422.12.12

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, folkhälsofrågor) utarbetar och tillämpar strategier för förbättring av samhällets hälso- och sjukvårdspolicy. De ger regeringarna råd om policyändringar och identifierar problem i befintliga hälso- och sjukvårdspolicyer.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, folkhälsofrågor

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: