Skip to main content

Show filters

Hide filters

uthyrare, video och dvd

Description

Code

5249.2.2.2

Description

Uthyrare av video och dvd ansvarar för uthyrning av utrustning och fastställer specifika hyresperioder. De dokumenterar transaktioner, försäkringar och betalningar.

Alternativ beteckning

videouthyrare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: