Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

trycksvarvare

Description

Code

7223.23

Description

Trycksvarvare förbereder och hanterar roterande trycksvarvmaskiner avsedda för att forma runda arbetsstycken av järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller genom att hamra dem smalare med hjälp av tryck från två eller flera formar och sedan bearbeta dem med en roterande svarv; denna process medför ingen materialförlust.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser