Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lantmätare

Description

Code

2165.4

Description

Lantmätare fastställer avstånd och positioner för punkter på ytan av ett område för byggändamål med hjälp av specialutrustning. De använder mätningar av specifika aspekter av byggarbetsplatser såsom elsystem, avståndsmätningar och volymer av metallkonstruktioner för framtagande av arkitektritningar och utarbetande av byggprojekt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser