Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flygplanselektriker

Description

Code

7421.2

Description

Flygplanselektriker installerar, provar, granskar och anpassar elektrisk och elektronisk utrustning såsom navigerings-, kommunikations- och styrsystem för luftfartyg och rymdfarkoster. De utför underhålls- och reparationsarbeten. De utför funktionstest, diagnostiserar problem och vidtar korrigerande åtgärder.

Alternativ beteckning

flygmekaniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: