Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, golv- och väggbeklädnad

Description

Code

5223.7.17

Description

Specialiserade säljare (golv- och väggbeklädnad) säljer vägg- och golvbeklädnader i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, vägg- och golvbeklädnad

säljare, vägg- och golvbeklädnad

butikssäljare, vägg och golv

säljare, golv och vägg

mattförsäljare

tapetförsäljare

butikssäljare, golv och vägg

säljare, vägg och golv

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: