Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollant, fartygsmotorer

Description

Code

3115.1.22

Description

Kontrollanter (fartygsmotorer) besiktigar fartyg och fartygsmotorer såsom elmotorer, kärnreaktorer, gasturbinmotorer, utombordsmotorer, två- eller fyrtakts dieselmotorer, LNG, dubbelbränslemotorer och i vissa fall marina ångmaskiner på monteringsanläggningar för att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder och säkerhetsbestämmelser. De genomför rutinmässiga besiktningar, besiktningar efter renovering samt besiktningar före och efter olyckor. De tillhandahåller dokumentation för reparationsverksamhet och tekniskt stöd till underhålls- och reparationscentraler. De granskar administrativa data, analyserar driftsprestanda för motorer och rapporterar om sina resultat.

Scope note

Excludes vessel engine tester.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: