Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kategorichef

Description

Code

1221.3.2.1.1

Description

Kategorichefer fastställer försäljningsprogram för specifika produktgrupper. De undersöker marknadsefterfrågan och nylanserade produkter.

Alternativ beteckning

produktkategorichef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser