Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, montering rullande materiel

Description

Code

3122.3.6

Description

Arbetsledare (montering av rullande materiel) samordnar anställda som arbetar med tillverkning av rullande materiel och planerar deras aktiviteter. De upprättar produktionsrapporter och rekommenderar åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten, till exempel rekrytering, beställning av ny utrustning och införande av nya produktionsmetoder. De utbildar arbetstagare i företagets policyer, arbetsuppgifter och säkerhetsåtgärder. De övervakar leveranser och kommunicerar med andra avdelningar för att förebygga onödiga avbrott i produktionsprocessen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: