Skip to main content

Show filters

Hide filters

webbadministratör

Description

Code

3514.1

Description

Webbadministratörer använder, utför underhåll på, övervakar och stödjer webbservrar för att uppfylla kraven på tjänsten. De säkerställer optimal integritet, säkerhet, säkerhetskopiering och prestanda hos systemet. De samordnar webbplatsernas innehåll, kvalitet och stil, verkställer webbplatsstrategin samt uppdaterar och lägger till nya funktioner på webbplatser.

Alternativ beteckning

administratörer av webb

ansvarig för webb

webbadministratörer

webbansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser