Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist inom digital marknadsföring

Description

Code

1221.5

Description

Specialister inom digital marknadsföring ansvarar för att ta fram företagets digitala marknadsföringsstrategi i syfte att förbättra varumärkesigenkänningen och varumärkesmedvetenheten, i linje med företagets uppdrag och vision. De håller uppsikt över genomförandet av digitala marknadsförings- och kommunikationsstrategier, vilket inbegriper användning av sociala medier, marknadsföring via e-post, automatiserad marknadsföring, sökmotoroptimering, onlineevenemang och onlinereklam genom datadrivna metoder och genom att mäta och övervaka nyckelutförandeindikatorer för digital marknadsföring i syfte att snabbt genomföra planen för korrigerande åtgärder. De hanterar och tolkar konkurrenternas och konsumenternas uppgifter och bedriver forskning om marknadsförhållanden.

Alternativ beteckning

digital marknadsföringsstrateg

specialist på webbmarknadsföring

digital marknadsföringsassistent

digital marknadsföringstekniker

specialist på sociala medier

professionell digital marknadsföring och kommunikation

specialist på digital marknadsföring

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: