Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, ytteknik

Description

Code

2141.4.3

Description

Ingenjörer (ytteknik) forskar om och utvecklar teknik för tillverkningsprocesser som bidrar till förändrade egenskaper hos ytan på bulkmaterial, t.ex. metall, för att minska nedbrytning genom korrosion eller nötning. De utforskar och utformar skydd av ytor av (metall)arbetsstycken och produkter med hjälp av hållbara material och utför provning med minimalt med avfall.

Alternativ beteckning

ytingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: