Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

optroniktekniker

Description

Code

3114.1.9

Description

Optroniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av optoelektroniska system och komponenter såsom fotodioder, optiska sensorer, lasrar och lysdioder. De framställer, provar, installerar och kalibrerar optoelektronisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provnings- och kalibreringsrutiner.

Alternativ beteckning

ingenjör, optoelektronik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser