Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, musik och film

Description

Code

5223.7.26

Description

Specialiserade säljare (musik och film) säljer ljudskivor, ljudband, cd-skivor, videoband och dvd-skivor i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, skiv- och videobutik

butikssäljare, musik och film

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: