Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

patentingenjör

Description

Code

2149.13

Description

Patentingenjörer ger råd till företag om olika aspekter av immaterialrätten. De analyserar uppfinningar och undersöker deras ekonomiska potential. De kontrollerar om patenträttigheter redan har utfärdats för en viss uppfinning och om dessa rättigheter har påverkats eller kränkts.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: