Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rektor

Description

Code

1345.1

Description

Rektorer leder den dagliga verksamheten på en utbildningsinstitution. De fattar beslut om antagning och ansvarar för efterlevnad av läroplansnormer som underlättar studenternas akademiska utveckling. De leder personal i nära samarbete med de olika avdelningscheferna och utvärderar ämneslärarna i tid för att uppnå bästa möjliga resultat. De ser även till att skolan uppfyller de lagstadgade nationella utbildningskraven och samarbetar med lokalsamhällen och regeringar.

Alternativ beteckning

skolchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser