Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prissättare

Description

Code

2431.14

Description

Prissättare analyserar produktionspriser, marknadstrender och konkurrenter för att fastställa rätt pris med hänsyn till varumärkes- och marknadsföringskoncept.

Alternativ beteckning

prissättningsspecialist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: