Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinskötare, glas

Description

Code

8181.8

Description

Maskinskötare (glas) hanterar och utför underhåll på maskiner som pressar eller blåser smält glas i formar för att forma produkter såsom lysrör, flaskor, burkar och dricksglas. De förbereder och justerar maskiner samt väger, mäter och kontrollerar produktionsprover för att kontrollera överensstämmelsen med de fastställda specifikationerna.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, glasgjutning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: