Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, farmaceutisk industri

Description

Code

2145.1.9

Description

Ingenjörer (farmaceutisk industri) projekterar och utarbetar teknik som används inom läkemedelsforskning och läkemedelstillverkning samt ger råd till de farmaceutiska tillverkningsanläggningarna för att underhålla och driva denna teknik och för att säkerställa att kundernas och arbetstagarnas säkerhetskrav uppfylls. De kan även delta i skapande och projektering av läkemedelsfabriker och forskningscentrum.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser