Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

förläggare

Description

Code

1349.6

Description

Förläggare ansvarar för att välja ut nya material. De beslutar vilka manus tillhandahållna av bokredaktören som ska publiceras. De övervakar produktion, marknadsföring och distribution av dessa texter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: