Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

förläggare

Description

Code

1349.6

Description

Förläggare ansvarar för att välja ut nya material. De beslutar vilka manus tillhandahållna av bokredaktören som ska publiceras. De övervakar produktion, marknadsföring och distribution av dessa texter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: