Skip to main content

Show filters

Hide filters

styrman

Description

Code

3152.1

Description

Styrmän utövar vaktfunktionen ombord på fartyg såsom fastställande av kurs och hastighet, manövrering för att undvika risker samt löpande övervakning av fartygens position med hjälp av sjökort och navigeringshjälpmedel. De upprätthåller loggar och andra register som spårar fartygets förflyttning. De säkrar efterlevnad av korrekta rutiner och säkerhetspraxis, kontrollerar att utrustningen fungerar väl och övervakar lastning och lossning av gods eller passagerare. De utövar tillsyn över besättningsmedlemmar som utför underhåll och primär skötsel av fartyget.

Alternativ beteckning

andre styrman

däcksbefäl

endestyrman

överstyrman

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: