Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

avfallsmäklare

Description

Code

3324.1.2

Description

Avfallsmäklare agerar som förmedlare mellan kunder och avfallshanteringsföretag. De ser till att avfall samlas in från kunder av fackmän och transporteras till avfallshanteringsanläggningar för hantering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: