Skip to main content

Show filters

Hide filters

fänrik

Description

Code

0110.12

Description

Fänrikar för befäl över skvadroner som är specialiserade på olika insatser, till exempel flygskvadroner, skvadroner för markoperationer eller skvadroner med pansarfordon.

Alternativ beteckning

major i flygvapnet

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: