Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

butler på hotell

Description

Code

5151.1

Description

Butler på hotell tillhandahåller individuellt anpassade tjänster åt gäster på högklassiga hotell. De leder städpersonalen för att säkerställa rena interiörer och utmärkt kundservice. Butler på hotell ansvarar för gästernas allmänna välbefinnande och nöjdhet.

Alternativ beteckning

administratör för butlers

hovmästare på hotell

förste betjänt på hotell

hotellbutlern

hotellbutlers

hotellbutler

huschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: