Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, instrumentering

Description

Code

2152.1.3

Description

Ingenjörer (instrumentering) planerar och projekterar utrustning som används i tillverkningsprocesser för kontroll och övervakning av olika tekniska processer på distans. De projekterar utrustning för övervakning av produktionsanläggningar såsom tillverkningssystem, maskinanvändning och produktionsprocesser.

Alternativ beteckning

instrumenteringsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser