Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroingenjör, gruva

Description

Code

2151.1.4

Description

Elektroingenjörer (gruva) övervakar upphandling, installation och underhåll av elektrisk gruvutrustning med hjälp av sina kunskaper om elektriska och elektroniska principer. De planerar byte och reparation av elektrisk utrustning och elektriska komponenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: