Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mättekniker

Description

Code

3111.9

Description

Mättekniker använder sina praktiska kunskaper om metrologi för att kalibrera mätinstrument och provningsutrustning samt för att analysera deras prestanda. De säkerställer att den utvärderade utrustningen uppfyller kraven på precision, prestanda och noggrannhet. De rapporterar om sitt arbete och ger råd i tekniska frågor som rör mätinstrument.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: