Skip to main content

Show filters

Hide filters

berättarröst

Description

Code

2655.1.1

Description

Berättarröster utför dialoger av animerade tv- eller filmkaraktärer. De uppnår empati för sina karaktärer och gör dem levande med hjälp av sin röst.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: