Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist på autonom körning

Description

Code

2149.3

Description

Specialister på autonom körning utformar och övervakar driften av ett självkörande fordon. De samlar in data om systemprestanda, provar fordon och analyserar provningsdata. Specialister på autonom körning är medvetna om olika tekniker som används i självkörande bilar, fordonssystem och fordonsteknik.

Alternativ beteckning

AV-ingenjör

bilspecialist autonom körning

ADAS test- och valideringsingenjör

specialist på anslutna fordon

uppkopplad bilspecialist

mycket automatiserad drivtekniker

C-V2X-specialist

självkörande bilingenjör

fordonsingenjör inom autonom körning

autonom fordonsingenjör

autonom fordonsspecialist

autonom bilspecialist

ADF-test- och valideringsingenjör

C-V2X specialist

fordonsingenjör inom självkörande bilar

autonom körtekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser