Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

försäkringsgivare

Description

Code

3321.3

Description

Försäkringsgivare bedömer affärsrisk- och ansvarsförsäkringar och fattar beslut om kommersiell egendom. De kontrollerar skicket av företags fastigheter, analyserar besiktningspolicyer, hjälper till med fastighets- och hyresfrågor, förbereder lånekontrakt och hanterar affärsrisker för att anpassa dem till gällande affärspraxis. Försäkringsgivare analyserar olika uppgifter från potentiella kunder för att bedöma sannolikheten för att de anmäler en fordran. De arbetar för att minimera risken för försäkringsbolaget och se till att försäkringspremien överensstämmer med aktuella risker. De kan vara specialister på livförsäkringar, sjukförsäkringar, återförsäkring, kommersiella försäkringar eller hypoteksförsäkringar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser