Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

värderingsman

Description

Code

3315.6

Description

Värderingsmän genomför detaljerade analyser och utredningar av personliga artiklar såsom böcker, vin, konst och antikviteter för att fastställa deras värde för försäljnings- och försäkringsändamål. De bedömer föremålens värde med hänsyn till deras ålder, aktuella skick, kvalitet och eventuella reparationsbehov. Värderingsmän upprättar värderingsrapporter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: