Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konstterapeut

Description

Code

2269.9.2

Description

Konstterapeuter hjälper patienter att övervinna psykiska och känslomässiga problem genom en konstnärlig process som återspeglar känslor. De fokuserar på patienter med olika problem såsom psykiska, psykologiska och beteendemässiga störningar för att underlätta självförståelse och medvetenhet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser