Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

korrugeringsmaskinoperatör

Description

Code

8143.2

Description

Korrugeringsmaskinoperatörer sköter en maskin som viker ett ark av tungt papper i ett vågliknande mönster och belägger det på båda sidor för att skapa ett lätt och robust material som lämpar sig för förpackning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: