Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinär inom allmän medicin

Description

Code

2250.6

Description

Veterinärer inom allmän medicin är yrkesverksamma med en omfattande vetenskaplig utbildning. De har befogenhet att arbeta med alla aspekter av veterinärmedicin i en oberoende, etisk och personligt ansvarig roll till fördel för djurs hälsa och välbefinnande och folkhälsan samt i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. De kan arbeta med alla arter men kan även välja att arbeta med en viss art eller typ, t.ex. hästar, sällskapsdjur eller produktionsdjur.

Alternativ beteckning

veterinär för djur inom livsmedelsproduktion

djurdoktor inom allmän medicin

djurläkare inom allmän medicin

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser