Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

säkerhetschef vid hotellanläggning

Description

Code

5414.1.6

Description

Säkerhetschefer vid hotellanläggningar ansvarar för hantering av hotellets allmänna säkerhetsförfaranden och dess tillämpning vad gäller säkerhet av egendom, personsäkerhet och byggnaders säkerhet.

Alternativ beteckning

säkerhetsansvarig på hotell

chef för säkerheten på hotell

säkerhetschefer på hotellanläggning

hotellsäkerhetsansvarig

säkerhetschef på hotellanläggningar

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: