Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

certifieringsingenjör

Description

Code

2141.3

Description

Certifieringsingenjörer ansvarar för certifieringsprocessen för nya typer av fordon, komponenter och system och för att säkerställa att lagkraven i försäljningslandet uppfylls. De utvecklar och genomför certifieringsprogram och bistår vid typgodkännandeprovning i enlighet med EU-rätten för att säkerställa att certifieringstidspunkterna efterlevs. De undersöker och tolkar lagstadgade krav och är den huvudsakliga kontaktpunkten för godkännande och certifiering inom organisationen och med externa organ. Certifieringsingenjörer utarbetar teknisk dokumentation och stöder konstruktions- och provningsingenjörer i fordonsutvecklingsprocessen.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Alternativ beteckning

ingenjör för motorfordon

homologeringsansvarig

homologeringschef

ingenjör för fordonsdesign

fordonshomologeringsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser