Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marinbiolog

Description

Code

2131.4.9

Description

Marinbiologer studerar marina levande organismer och ekosystem och hur dessa interagerar under vatten. De forskar om fysiologi, interaktionen mellan organismer, deras samverkan med deras livsmiljöer, utvecklingen av marina arter och om vilken roll miljön spelar i deras anpassning. Marinbiologer utför också vetenskapliga experiment under kontrollerade förhållanden för att förstå dessa processer. De är också inriktade på hur mänsklig verksamhet påverkar livet i haven och oceanerna.

Alternativ beteckning

havsbiolog

marin ekolog

marinzoolog

marinekolog

marinbotaniker

marinbiologisk forskare

forskare i marinbiologi

marin botaniker

marin zoolog

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: