Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

byggnadsinspektör

Description

Code

3112.1.2

Description

Byggnadsinspektörer genomför besiktningar av byggnader för att fastställa deras överensstämmelse med specifikationerna inom olika bedömningsområden. De iakttar och fastställer lämplighet, kvalitet och hållbarhet för konstruktioner samt allmän efterlevnad av bestämmelser.

Alternativ beteckning

broinspektör

stålbyggnadsinspektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser