Skip to main content

Show filters

Hide filters

befälhavare

Description

Code

3152.4

Description

Befälhavare är ansvariga för fartyg som transporterar gods och passagerare och som bedriver verksamhet i offshore- och kustvatten. Fartygen kan variera från mindre färjor till kryssningsfartyg, beroende på det fartygstonnage som befälhavaren är certifierad för. Befälhavare har omfattande erfarenhet av fartyg och deras drift och har sannolikt nått sin befattning genom en karriär på andra fartygsrelaterade befattningar.

Scope note

Excludes people managing fishing vessels.

Alternativ beteckning

fartygsbefäl

kapten

sjökapten

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: