Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programvaruchef

Description

Code

1330.5.1

Description

Programvaruchefer övervakar förvärv och utveckling av programvarusystem för att tillhandahålla stöd till alla organisatoriska enheter. De övervakar även resultaten och kvaliteten på de olika programvarulösningar och -projekt som genomförs inom organisationen.

Scope note

Includes people performing managerial activities. Excludes people performing programming and coding activities.

Alternativ beteckning

programansvarig

ansvarig för programvara

chefer för programvara

programvaruchefer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: