Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, ungdomscentrum

Description

Code

1344.1.2

Description

Chefer (ungdomscentrum) planerar och övervakar verksamheten på barn- och ungdomshem som tillhandahåller omsorgs- och rådgivningstjänster. De bedömer behoven av ungdomar i en viss gemenskap, utarbetar och tillämpar pedagogiska metoder samt tar fram program för att förbättra ungdomsomsorgen på centret.

Alternativ beteckning

chef, fritidsgård

chef, ungdomsgård

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser