Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

instrumentmakare idiofona instrument

Description

Code

7312.1

Description

Instrumentmakare för idiofona instrument framställer och monterar ihop delar för idiofona musikinstrument i enlighet med specificerade instruktioner eller diagram. De formar, borrar, slipar och monterar strängar på delar som främst består av glas, metall, keramik eller trä samt rengör, provar och granskar det färdiga instrumentet.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accessories, such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Alternativ beteckning

musikinstrumentbyggare, idiofona instrument

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: